14.03.2018
Präfektür hett Ernschtfáll g’üebt
D’Präfektür fers Owerelsaß hett hytt e Antiterrorüebung in Colmer un Ingerse organisiert fer sini Insátzfähigkeit un d’Koordination unter de Dienschte fer de Ernschtfall züe teste.
Bild © Wikimedia / Domenjod (CC-BY-SA-4.0)